Puhvetite päiv Rõngust Rannuni

Oleme hetkel loomas Rõngu kandi viie tee puhvetite päiva ametlikku kodulehekülge. Selletõttu näed seda lehte sellisena nagu see on.

Loodame varsti rõõmustada kõiki vahva ja informatiivse leheküljega!

Sinu korraldusmeeskond!

Puhvetite päivani on jäänud: