Puhvetite päiv Rõngust Rannuni

Kontakt

Rõngu kandi viie tee puhvetite päiva ning Rahvapidu Hiugemäel korraldajateks on Rõngu rahvamaja ning MTÜ Grand Events.

Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv

Üldkontakt

Andero Ojamets

Projektijuht

Meedia, sponsorlused, puhvetid, IT-haldus, külastajamäng

Mari-Liis Vanaisak

Rõngu peakorraldaja

Üldkorraldus- Rõngu piirkond

Jane Loidap

Rannu peakorraldaja

Üldkorraldus- Rannu piirkond